Indiana

Corydon to Milltown 15 miles; Corydon to Marengo 20 miles; Corydon to New Albany 20 miles; Milltown to Marengo 5 miles